Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov na listinách

Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt).

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín vykonania osvedčenia.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať:

 • na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu“ vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná listina určená na právny úkon osvedčovania podpisu,
 • na listine, ktorá sa má použiť v cudzine,
 • na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku (osvedčovanie podpisu na listine so vzťahom k cudzine a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku vykonáva výlučne notár).

Kde vybaviť: obecný úrad Dlhá

Poplatok: 2,00 Eur / podpis


Osvedčovanie listín

Potrebným dokladom pre vykonanie osvedčenia je platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na pobyt), originál listiny a jej fotokópia.

Osvedčenie listiny nie je možné vykonať ak:

 • ide o listinu, ktorá sa má použiť v cudzine (takéto overenie vykonáva notár)
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku (takéto overenie vykonáva notár) nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku
 • ide o kópie preukazov (občianskych preukazov, vojenských preukazov, legitimácií, cestovných pasov, služobných preukazov a obdobných preukazov)
 • listiny legitimačnej povahy, vodičské preukazy, osvedčenia o technickom stave motorového vozidla
 • vkladné knižky, šeky, žreby, tikety hier a lotérií
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrický plán, výpis z katastra nehnuteľností geometrické mapy a pod.)
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženým originálom
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (mapy, geometrické plány)
 • ak je listina v inom ako štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny v českom jazyku

Kde vybaviť: obecný úrad Dlhá

Poplatok: 2,00 Eur/ strana

Správny poplatok za osvedčenie podpisov a listín je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20240401#

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka