Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Obecná knižnica

Obec Dlhá prevádzkuje obecnú knižnicu od januára 1925. 

Bola Obecná knižnica bola zriadená obecným predstavenstvom s počiatočnou investíciou na nákup kníh vo výške 3000 slovensých korún. Starostlivosť o knižnicu a knižný fond v tej dobe pripadla zväčsa učiteľom, ktorí učili v miestnej Ľudovej škole. Od skončenia II. svetovej vojny do roku 1952 bola knihovníčkou pani Rozália Uhlárová, po nej zhruba do roku 1955 pani Anna Tomašovičová a po nej knižnicu prevzala učiteľka, pani Anna Hrdličková, ktorá ju viedla až do zrušenia jej učiteľského miesta v Dlhej. Po nej prevzala knižnicu pani Helga Izakovičová, ktorá sa o ňu starala do roku 1978. Najdlhšie "slúžiacou" knihovníčkou v našej obci bola pani Valéria Izakovičová, ktorá s láskou viedla knižnicu do roku 2002. Po nej sa tejto funkcie ujala pani Silvia Dobošová (dnes Slováková) a v roku 2010 ju odovzdala Ing. Dominike Hornáčkovej (dnes Krhnákovej), ktorá je knihovníčkou do dnešných dní.

V knižnici v roku 2021 evidujeme 3047 titulov a môžete tu nájsť rôzne žánre pre všetky vekové a aj záujmové skupiny čitateľov.

Tento projekt finančne podporil:

logoV roku 2020 sme požiadali o podporu Fond na podporu umenia prostredníctvom výzvy fondu s názvom "akvizícia knižníc", kde sme získali dotáciu vo výške 2000 Eur. Táto dotácia bola v plnej výške použitá na zakúpenie odbornej a populárno-náučnej literatúty.

Z tejto dotácie sme do našej knižnice zakúpili 132 nových kníh hlavne pre mládež so záujmom o technicku, históriu, dejiny slovenska, prírodné vedy a kultúru.

Obecná knižnica je otvorená každú sobotu od 15:30 do 16.30 hod.

Pozývame všetkých čitateľov a tešíme sa na vašu návštevu!

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka