Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Realizované

chodník pred materskou školou

Rekonštrukcia chodníka pred materskou školou

Dátum: 4. 9. 2023

V auguste 2023 prebehla rekonštrukcia chodníka pred materskou školou a farským úradom.

Oprava poškodenej hrádze v prítokovej časti protipožiarnej vodnej nádrže. 1

Oprava poškodenej hrádze v prítokovej časti protipožiarnej vodnej nádrže.

Dátum: 16. 12. 2022

V priebehu septembra až novembra 2022 prebehla v spolupráci s DHZ Obce Dlhá a za podpory Trnavského samosprávneho kraja oprava poškodenej hrádze v prítokovej časti protipožiarnej vodnej nádrže.

Rekonštrukcia rozvodov obecného rozhlasu 1

Rekonštrukcia rozvodov obecného rozhlasu

Dátum: 24. 8. 2022

Obec Dlhá zabezpečila odstránenie nadbytočných elektrických stĺpov a drôtov, ktoré narúšali estetickú koncepciu obce.

Výmena opony v kultúrnom dome v Dlhej 1

Výmena opony v kultúrnom dome v Dlhej

Dátum: 22. 8. 2022

S podporou Trnavského samosprávneho kraja Obec Dlhá v priebehu mesiaca október 2022 zabezpečila výmenu javiskovej opony v kultúrnom dome v Dlhej.

Fit park 4

Fit park pri detskom ihrisku

Dátum: 6. 6. 2022

Možnosť tráviť voľný čas pohybovou aktivitou na čerstvom vzduchu sa Obec Dlhá rozhodla podporiť umiestnením troch strojov na cvičenie k detskému ihrisku pri protipožiarnej nádrži.

Zelené obce Slovenska 1

Zelené obce Slovenska

Dátum: 18. 2. 2022

Národný projekt s názvom ”Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska ” je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území.

Vyčistenie kanála - Kozárovský náhon 1

Vyčistenie kanála - Kozárovský náhon

Dátum: 29. 11. 2021

Na jeseň roku 2021 sme využili dotáciu Trnavského samosprávneho kraja v sume 3 000 Eur na projekt "Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými zmenami pre rok 2021" a vyčistili sme oblasť Kozárovský náhon.

Informačná tabuľa - mapa cintorína

Informačná tabuľa - mapa cintorína

Dátum: 19. 11. 2021

Pri spodnom vstupe na miestny cintorín bola v novembri 2021 osadená informačná tabuľa - mapa cintorína s popisom hrobových miest a menami zosnulých, ktorí sú na cintoríne pochovaní.

Pridanie pouličných lámp verejného osvetlenia 6

Pridanie pouličných lámp verejného osvetlenia

Dátum: 27. 10. 2021

V niektorých úsekoch obce boli pridané pouličné lampy verejného osvetlenia.

Osadenie uvítacích tabúľ pri vstupe do obce

Osadenie uvítacích tabúľ pri vstupe do obce

Dátum: 20. 10. 2021

Pri vstupe do našej obce smerom z Košolnej, Borovej a Dolian boli v októbri 2021 osadené uvítacie tabule obce Dlhá.

Obnova sa dotkla aj miestneho cintorína

Obnova sa dotkla aj miestneho cintorína

Dátum: 13. 10. 2021

Na miestnom cintoríne prebehla revitalizácia zelene a bola vysadená tujová alej. Renováciou prešli aj lavičky a vstupná brána.

Rekonštrukcia šatne v materskej škole

Rekonštrukcia šatne v materskej škole

Dátum: 12. 10. 2021

Každým rokom, v čase letných prázdnin, pracujeme v materskej škole na obnovovaní interiéru a vytváraní príjemného prostredia pre našich škôlkarov. V roku 2019 sme zrekonštruovali herňu, v ktorej sme vymaľovali, vymenili niektoré kusy nábytku a položili nový koberec.

Bufet na ihrisku 8

Bufet na ihrisku

Dátum: 11. 10. 2021

V našej obci veľmi dlho absentovalo miesto, kde by sa mohli obyvatelia stretávať a porozprávať či už pri pohári piva, nealku, alebo chutnom občerstvení.
Prevádzka bufetu bola ukončená 31.08.2022.

Osvetlenie kostola sv. Margity Antiochijskej

Osvetlenie kostola sv. Margity Antiochijskej

Dátum: 8. 10. 2021

K sviatku sv. Margity sa obci Dlhá v spolupráci s pánom farárom, Ignácom Jurušom, a miestnymi dobrovoľníkmi podarilo nasvietiť národnú kultúrnu pamiatku, farský kostol sv. Margity Antiochijskej.

Údržbár v obci 2

Údržbár v obci

Dátum: 7. 10. 2021

S podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a možnosti využitia projektu "Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce" vytvorila obec Dlhá pracovné miesto a prijala do pracovného pomeru údržbára.

Revitalizácia zelene v obci

Revitalizácia zelene v obci

Dátum: 6. 10. 2021

V jarných a letných mesiacoch prebiehala v obci sezónna revitalizácia zelene: kosenie, vyhrabávanie trávnatých porastov a lístia, odburiňovanie existujúcich záhonov a trávnatých plôch, orezávanie kríkov a stromov, odstraňovanie náletových drevín vrátane dočisťovania a odvozu na skládku.

Rekonštrukcia detského ihriska pri protipožiarnej nádrži

Rekonštrukcia detského ihriska pri protipožiarnej nádrži

Dátum: 5. 10. 2021

V jarných mesiacoch prebehla rekonštrukcia detského ihriska pri protipožiarnej nádrži. Boli vymenené obruby okolo štrkovej plochy, piesok v upravenom pieskovisku a húpačky.

Oprava havarijného stavu miestnej komunikácie v časti "Dolný koniec" 7

Oprava havarijného stavu miestnej komunikácie v časti "Dolný koniec"

Dátum: 5. 10. 2021

Vzhľadom k havarijnému stavu miestnej komunikácie v časti "Dolný koniec" bolo nutné vykonať neodkladnú opravu cestných výtlkov.

Výmena ampliónov verejného rozhlasu 4

Výmena ampliónov verejného rozhlasu

Dátum: 4. 10. 2021

Obec Dlhá vymenila amplióny verejného rozhlasu, ktoré boli nefunkčné, prípadne poruchové.

Spevnenie príjazdovej cesty k bytovke 5

Spevnenie príjazdovej cesty k bytovke

Dátum: 4. 10. 2021

Z praktického a užívateľského hľadiska bolo nevyhnutné spevniť štrkovú príjazdovú cestu k bytovke pri protipožiarnej nádrži vrstvou asfaltu.

Osadenie smetných nádob na odpad 6

Osadenie smetných nádob na odpad

Dátum: 1. 10. 2021

V obci boli rozmiestnené nové smetné nádoby na odpad.

Záhradný rider a malotraktor s vlečkou

Záhradný rider a malotraktor s vlečkou

Dátum: 1. 10. 2021

Obec Dlhá zakúpila techniku potrebnú k tvorbe, ochrane a udržiavaniu verejnej zelene a verejného priestranstva v obci. Pomocou kompaktného záhradného rideru a malotraktora s vlečkou vieme zabezpečiť bežnú údržbu v obci vo vlastnej réžii.

Projekty

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka