Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Ambulantný predaj

Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

V obci sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, denná  a periodická tlač,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- balená a nebalená zmrzlina,
- ovocie a zelenina,
- kvetiny,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií

- potravinárske výrobky (cukor, olej, káva, ryža a pod.) 

Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na obecnom úrade pred začatím predaja.

Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
- doklad o nadobudnutí tovaru
Lehota vybavenia:

Do termínu začatia ambulantného predaja.

Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Dlhá

Tlačivá:

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka