Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Športové kluby

Organizačné počiatky najpopulárnejšej hry – futbalu treba v Dlhej hľadať do roku 1957, kedy vznikla TJ Slovan Dlhá. Prvým ihriskom bola parcela na Lúčkach, ktorú športovcom pridelilo JRD. Preto neskôr, keď prihlásili futbalový oddiel do súťaže, prezentoval TJ Družstevník Dlhá.
Začiatky boli veľmi ťažké. Neboli financie, ani dotácie. Na prvé zápasy sa nastupovalo v tričkách, ktoré kúpil zakladajúci člen, Ján Drozda. Každý hráč sa prezliekol doma, lebo žiadne kabíny neexistovali. Výstavba vodnej nádrže Suchá, ktorá začala v roku 1967, vo svojom projekte uvažovala aj so zavodnením územia, na ktorom bola hracia plocha. Vytipovali sa miesta na nové ihrisko. Voľba padla na priestor bývalého štrkoviska pri cintoríne. Pomocnú ruku futbalistom vtedy podával tajomník MNV, Karol Jelemenský.
Po dokončení hracej plochy sa začalo uvažovať o výstavbe kabín. Zlúčenie obcí Košolná – Dlhá realizácii tohto zámeru neprospelo. Akcia sa nepresadila do volebného programu a preto sa športovci rozhodli postaviť kabíny svojpomocne. Začalo sa v roku 1977 a materiál sa získaval aj z asanovaných objektov v Trnave. Dielo bolo odovzdané do užívania pri jubilejnom 25. výročí organizovaného športu v Dlhej 24. októbra 1982.

Športové dianie v Dlhej neprezentuje len futbal. Dlhú tradíciu tu má aj stolný tenis, ktorého počiatky tiež siahajú do druhej polovice 50-tych rokov.

Momentálne našu obec reprezentuje združenie KST Dlhá, s piatimi aktívnymi hráčmi:

Izakovič Rudolf
Horváth Matej
Musil Vladimír
Pisarčík Daniel
Šlacer Michal

V ročníku súťaže 2018/2019 OSST Trnava – 6. liga, muži – sú suverénnym lídrom tabuľky v priebežnom poradí, držíme im palce!

Aktuálny stav súťaže nájdete tu:

http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=5153

a odkaz na Slovenský stolnotenisový zväz nájdete tu:

http://www.sstz.sk/

sport

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka