Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Základná škola Suchá nad Parnou

Na základe všeobecného záväzného nariadenia obce Dlhá č. 6/2004 je spoločným školským obvodom pre žiakov s plnením povinej školskej dochádzky z obce Dlhá školský obvod Základnej školy v Suchej nad Parnou. 

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou 

Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 55

IČO: 037836510

Kontakty:
 
Riaditeľňa  +421 33 5580155;  +421903 580 155
Zborovňa   + 421 33 5352862
Ekonómka  +421 33 5352861  oborilova@zssucha.eu
Školská jedáleň  +421 950 885914  oborilova@zssucha.eu
Materská škola   +421 910 580192
 

 

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka