Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Budete potrebovať:

  • platný doklad totožnosti,
  • originál listu vlastníctva (od 1.9.2018 nedokladá občan, ale zisťuje priamo úrad),
  • nájomnú zmluvu, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka/ spoluvlastníkov
  • originál rodného listu pri maloletých do 18 rokov veku

Kde vybaviť: obecný úrad Dlhá

Poplatok: bez poplatku (vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte je spoplatnené sumou 7,00 Eur*)

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Budete potrebovať:

  • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • ak ide o dieťa do 18 rokov veku, predkladáte rodný list dieťaťa. V prípade, že žijete trvalo v zahraničí, prekladáte cestovný pas
  • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s overeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

Kde vybaviť: obecný úrad Dlhá

Poplatok:  bez poplatku (vystavenie potvrdenia o prechodnom pobyte je spoplatnené sumou 7,00 Eur*)

*Správny poplatok za vystavenie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20240401#

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka