Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Daň za psa

Daň za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku  daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daň za psa je povinný platiť:

Vlastník psa staršieho ako šesť mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.

Daň za psa nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:
  • chovaný na vedecké a výskumné účely,
  • umiestnený v útulku zvierat,
  • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Správca dane každoročne k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubuje daň za psa, pričom základom dane je počet psov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Daň za psa je možné uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane za psa, a to do pokladne Obecného úradu v Dlhej, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá č. 24/2015:
 
Vysvetľujúce zákony: 
 
Tlačivo priznania k miestnych daniam:

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka