Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodní aj noví vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2024 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2024. 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024 má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej v roku 2023:

  • nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
  • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu,

  • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie),

  • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. z bývania na podnikateľské účely),

  • došlo k zmene výmery pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel,

  • došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej)

V prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením alebo vydražením má fyzická osoba a právnická osoba povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

Daňovník je povinný si sám riadne vyplniť daňové priznanie. Údaje na vyplnenie tlačiva nájde daňovník na liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo aj v kúpnej zmluve.

Výpis z listu vlastníctva je možné jednoducho a bezplatne získať z webového portálu www.katasterportal.sk. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú spoluvlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, osobne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. Podanie emailom nie je prípustné, a takéto podanie sa považuje za nepodané. V prípade, ak sa daňovník rozhodne vypĺňať daňové priznanie na obecnom úrade, odporúčame vziať si so sebou výpis listu vlastníctva. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, je dobré uviesť telefonický kontakt aby mohol byť v prípade potreby kontaktovaný. 

Daň z nehnuteľností je možné uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, a to do pokladne Obecného úradu v Dlhej, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá č. 24/2015:

 
Vysvetľujúce zákony: 
 
Tlačivo priznania k miestnych daniam:

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka