Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Zmluvy

Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa webového sídla a prechodu na iný softvérový systém zverejňovania v roku 2022 sú zmluvy, faktúry a objednávky rozdelené do kategórií:

  • zmluvy, faktúry a objednávky, kde sa nachádzajú zmluvy od 01.01.2019, faktúry od 01.01.2022 a objednávky od 01.01.2022 
  • zmluvy do 31.12.2018, faktúry do 31.12.2021, objednávky do 31.12.2021 
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

2022/007

11 020,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dlhá

28. 9. 2022

Dohoda č. 22/08/010/32 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/08/010/32

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

28. 9. 2022

Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie

9000357

16,86 EUR

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Obec Dlhá

26. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-514-04847

1 100,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Dlhá

26. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

51-PR/RDGaOP/4518/2022

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

5. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

09/CKF/P/2022

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

26. 8. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061007

22061007

jednotková

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Dlhá

12. 8. 2022

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Dlhá

2022/006

odplata vo forme vybraných služieb bezodplatne

Obec Dlhá

NETcom Europe s.r.o.

18. 7. 2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-093

KRHZ-TT-VO-2022/157-093

0,00 EUR

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dlhá

13. 7. 2022

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom

22/08/054/25

jednotková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

11. 7. 2022

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Dlhá

29. 6. 2022

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005 1/2022

jednotková

Obec Dlhá

FCC Trnava, s.r.o.

17. 6. 2022

Zmluva na rok 2022

2022/005

600,00 EUR celková

Obec Dlhá

Ing. Veronika Tibenská

3. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2022/004

85,00 EUR jednotková

Obec Dlhá

3W Slovakia, s.r.o.

4. 5. 2022

Zmluva č. 322 0145 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

322 0145

3 000,00 EUR celková

Obec Dlhá

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

2022/003

0,00 EUR celková

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlhá

16. 3. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu

2022/002

0,00 EUR celková

T-MAPY s.r.o.

Obec Dlhá

12. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/001

0,00 EUR jednotková

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dlhá

24. 11. 2021

Zmluva na rok 2021 o poskytovaní audítorských služieb

2021/013

600,00 EUR

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dlhá

19. 11. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

2021/012

50,00 EUR

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Dlhá

2. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

30/CKF/P/2021

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

25. 10. 2021

Dohoda č. 21/08/010/19 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

2021/011

0,00 EUR celková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

18. 10. 2021

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

2021/010

1 242,00 EUR

OZE Solutions a.s.

Obec Dlhá

12. 10. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2021/009

100,00 EUR jednotková

Zdena Zuščíková

Obec Dlhá

17. 9. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

21121503

32,60 EUR jednotková

ELGAS, s.r.o.

Obec Dlhá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 98
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka