Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Na tejto stránke nájdete informácie, ako vybaviť záležitosti v pôsobnosti obecného úradu v Dlhej, prípadne príslušného úradu na to určenom. 

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj v obci Dlhá upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2021 o miestnomo poplatku za rozvoj, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2022. 

Poplatníkom je na účely tohto fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je uvedená ako stavebník v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo, ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v:
  • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, 
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby uvedená v m².

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Poplatok za rozvoj je možné uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení poplatku za rozvoj, a to do pokladne Obecného úradu v Dlhej, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá č. 31/2021 o miestnom poplatku za rozvoj:
 
Vysvetľujúce zákony:
 
Tlačivo k poplatku za rozvoj:

Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie

Rok 2022 

  • výška výnosu: 0,00 Eur
  • použitie poplatku: -

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka