Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Dlhá nad Oravou

Upútavky na oznamy

Aktuality

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v ...viac...

Zverejnené 16.7.2018


 

Výkup papiera

lupcianka_vykup papiera.jpg

V obci Dlhá nad Oravou sa dňa 16. júla 2018 (pondelok) uskutoční výkup papiera
viac...

Zverejnené 12.7.2018


 

Junior Cup aj v Dlhej nad Oravou

junior cup v Dlhej nad Oravou.jpeg

TRSTENÁ/DLHÁ NAD ORAVOU. Na futbalovú mapu pribudol nový turnaj Junior cup, ktorý je určený pre hráčov do 15 rokov. „Na Orave chýbajú mládežnícke turnaje,“ hovorí organizátor Jozef Poništiak. „Okrem turnajov organizovaných Oravským futbalovým zväzom sa nemajú kde hráči porovnávať.“Spočiatku malo mať ...viac...

Zverejnené 9.7.2018


 

Upozornenie v súvislosti so separovaným odpadom

34672571_10211449796831731_2290510736176185344_n.jpg

Vážení občania,

triedenie odpadu je veľmi dôležitou súčasťou chránenia životného prostredia. Každá domácnosť vyprodukuje čoraz viac odpadu, avšak nie vždy vie, kam je potrebné odpad uložiť. V poslednom čase zaznamenávame neúnosnú mieru znečistenia kontajnerov (1100l nádoby) na separovan ...viac...

Zverejnené 20.6.2018


 

Úradná tabuľa obce

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou,
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Dlhá nad Oravou v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v ...viac...

Zverejnené 20.7.2018


 

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Vec
SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová - oznámenie o začatí konanie o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania
Na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, odbore starostlivosti o životné prostredie ako príslušnom o ...viac...

Zverejnené 29.6.2018


 

Informácia o začatí konania

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
Obec Oravský Podzámok, na základe žiadosti zo dňa 19.01.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 833/1, 814/1, 833/5, 833/2 v k.ú. Oravský Podzámok oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa ko ...viac...

Zverejnené 28.6.2018


 

Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2018 t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úr ...viac...

Zverejnené 26.5.2018


 

 

dnes je: 22.7.2018

meniny má: Magdaléna

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka