Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Dlhá nad Oravou

Upútavky na oznamy

Aktuality

Zimné vykurovacie obdobie

Sychravé a chladné počasie je opäť tu a s ním aj obdobie, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. „Vykurovacie obdobie“ charakterizujeme tiež ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko mnohé domácnosti sa vracajú k vykurovaniu pevným palivom. Komíny, dymovody a palivové s ...viac...

Zverejnené 12.11.2018


 

Výkup papiera

lupcianka_dediny n.jpg

V obci Dlhá nad Oravou sa dňa 12. októbra 2018 (piatok) uskutoční výkup papiera
viac...

Zverejnené 10.10.2018


 

Úradná tabuľa obce

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny
 
Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: p. Jozefa Kožienku o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1983, trvalé trávne porasty k. u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade zá ...viac...

Zverejnené 12.11.2018


 

Pozvánka na 23. obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a
      V súlade s ustanovením § 13 ods. č písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zvolávam
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2018 t.j. v pondelok o 15:00 hod ...viac...

Zverejnené 25.10.2018


 

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len "Pamiatkový úrad SR"), podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového z ...viac...

Zverejnené 24.10.2018


 

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška
 
Vec
IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky.  SO 02 Vodovod - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
 
R O Z H O D N U T I E
 
         Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správ ...viac...

Zverejnené 18.10.2018


 

 

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka