Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Zmluvy

Z dôvodu zmeny prevádzkovateľa webového sídla a prechodu na iný softvérový systém zverejňovania v roku 2022 sú zmluvy, faktúry a objednávky rozdelené do kategórií:

  • zmluvy, faktúry a objednávky, kde sa nachádzajú zmluvy od 01.01.2019, faktúry od 01.01.2022 a objednávky od 01.01.2022 
  • zmluvy do 31.12.2018, faktúry do 31.12.2021, objednávky do 31.12.2021 
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarne j ochrany SR

324 0163

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhá

1. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/284

SKP19/01/284

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Dlhá

21. 2. 2024

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005 01_2024

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

26. 1. 2024

Zmluva o dodávke elektriny

4177/2024

0,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dlhá

17. 1. 2024

Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad

003087.00

5,99 EUR

JABLOTRON SECURITY Slovakia s.

Obec Dlhá

3. 1. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122380803

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dlhá

18. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DDA8-91-108

IROP-Z302091DDA8-91-108

13 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Dlhá

16. 10. 2023

Dohoda č. 23/08/010/24 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

23/08/010/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

23. 8. 2023

Zmluva o nájme pôdy

2023/002

Neuvedené

Obec Dlhá

Rudolf Meszároš

7. 8. 2023

Nájomná zmluva

2023/001

200,00 EUR

Obec Dlhá

Martin Tomovič

29. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

23/023

300,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná spol

Obec Dlhá

18. 5. 2023

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovou

ZOP/11/40301/2023/BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dlhá

15. 5. 2023

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005 1_2023

0,00 EUR

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

3. 5. 2023

Zmluva č. 323 0161 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

323 0161

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhá

8. 3. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2023-02-24nv3

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dlhá

6. 2. 2023

Dodatoč č. 1, Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-06-22vs1

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dlhá

4. 1. 2023

Príloha č. 2 Cenová tabuľka – položkový rozpočet v novom aktualizovanom znení

Príloha č. 2

10 706,40 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dlhá

2. 1. 2023

Píloha č. 1 k Zmluve č. ZSE2311201810

1_2022

4 698,64 EUR predpokladaný ročný náklad

ENVI-PAK a.s.

Obec Dlhá

29. 12. 2022

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu

BZOP 11/40301/2022 BVS

Neuvedené

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dlhá

29. 12. 2022

Dodatok k zmluve č. S07T700005

S07T700005/2_2022

4 812,82 EUR cena za výsyp nádob na KO ročne

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

25. 11. 2022

Poistná zmluva 2408802898

2408802898

30,00 EUR ročné poistné

Generali poisťovňa

Obec Dlhá

25. 11. 2022

Poistná zmluva 2408801891

2408801891

250,00 EUR ročné poistné

Generali poisťovňa

Obec Dlhá

24. 10. 2022

Splátkový kalendár

2022/008

celková

Zdena Zuščíková

Obec Dlhá

19. 10. 2022

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005 2/2022

jednotková

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

5. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

2022/007

11 020,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dlhá

28. 9. 2022

Dohoda č. 22/08/010/32 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/08/010/32

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

28. 9. 2022

Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie

9000357

16,86 EUR

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Obec Dlhá

26. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-514-04847

1 100,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Dlhá

26. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

51-PR/RDGaOP/4518/2022

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

5. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

09/CKF/P/2022

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

26. 8. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061007

22061007

jednotková

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Dlhá

12. 8. 2022

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu v Obci Dlhá

2022/006

odplata vo forme vybraných služieb bezodplatne

Obec Dlhá

NETcom Europe s.r.o.

18. 7. 2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-093

KRHZ-TT-VO-2022/157-093

0,00 EUR

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dlhá

13. 7. 2022

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom

22/08/054/25

jednotková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

11. 7. 2022

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230

0,00 EUR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Dlhá

29. 6. 2022

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005 1/2022

jednotková

Obec Dlhá

FCC Trnava, s.r.o.

17. 6. 2022

Zmluva na rok 2022

2022/005

600,00 EUR celková

Obec Dlhá

Ing. Veronika Tibenská

3. 6. 2022

Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2022/004

85,00 EUR jednotková

Obec Dlhá

3W Slovakia, s.r.o.

4. 5. 2022

Zmluva č. 322 0145 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

322 0145

3 000,00 EUR celková

Obec Dlhá

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

2022/003

0,00 EUR celková

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlhá

16. 3. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu

2022/002

0,00 EUR celková

T-MAPY s.r.o.

Obec Dlhá

12. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/001

0,00 EUR jednotková

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dlhá

24. 11. 2021

Zmluva na rok 2021 o poskytovaní audítorských služieb

2021/013

600,00 EUR

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dlhá

19. 11. 2021

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

2021/012

50,00 EUR

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Dlhá

2. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

30/CKF/P/2021

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

25. 10. 2021

Dohoda č. 21/08/010/19 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

2021/011

0,00 EUR celková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

18. 10. 2021

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

2021/010

1 242,00 EUR

OZE Solutions a.s.

Obec Dlhá

12. 10. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2021/009

100,00 EUR jednotková

Zdena Zuščíková

Obec Dlhá

17. 9. 2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

21121503

32,60 EUR jednotková

ELGAS, s.r.o.

Obec Dlhá

25. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

2021/007

264,00 EUR celková

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dlhá

25. 8. 2021

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

2021/008

90,00 EUR celková

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dlhá

27. 7. 2021

Zmluva o aktualizácii programov

tz2021-07-12sg1

246,00 EUR celková

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dlhá

22. 7. 2021

Dohoda na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

21/08/054/15

8 001,54 EUR celková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

20. 7. 2021

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-05-06-2021-SK

960,00 EUR celková

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlhá

20. 7. 2021

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-05-06-2021-SK

336,00 EUR jednotková

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlhá

20. 7. 2021

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-05-06-2021-SK

0,00 EUR celková

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dlhá

23. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2021/006

100,00 EUR jednotková

Zdena Zuščíková

Obec Dlhá

8. 6. 2021

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

2021186KAOS

78,00 EUR jednotková

Defense Pro, s.r.o.

Obec Dlhá

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR

3210162

3 000,00 EUR celková

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhá

7. 5. 2021

Zmluva o bežnom účte

2021/003

0,00 EUR celková

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dlhá

7. 5. 2021

Zmluva o bežnom účte

2021/004

0,00 EUR celková

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dlhá

7. 5. 2021

Zmluva o bežnom účte

2021/005

0,00 EUR celková

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dlhá

2. 2. 2021

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY

2021/002

0,00 EUR celková

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dlhá

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/001

0,00 EUR celková

Obec Suchá nad Parnou

Obec Dlhá

22. 12. 2020

Zámenná zmluva

2020/008

0,00 EUR celková

Slavka Kleštincová, Drahoslav Izakovič

Obec Dlhá

10. 12. 2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného materiálu

20120902

72,00 EUR jednotková

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Dlhá

10. 12. 2020

Zmluva o zbere použitých jedlých olejov a tukov

ZO20120903

0,00 EUR celková

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Dlhá

8. 12. 2020

Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu.

2020/007

0,00 EUR celková

HERMET spo. s r.o.

Obec Dlhá

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

2020/006

0,00 EUR celková

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Dlhá

24. 11. 2020

Zámenná zmluva

2020/005

1 175,30 EUR

Ing. Jozef Tomašovič a Marta Tomašovičová

Obec Dlhá

23. 11. 2020

DOHODA č.20/08/010/11

20/08/010/11

0,00 EUR celková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dlhá

23. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ_TT_VO_2020_81-076

66 175,60 EUR celková

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dlhá

16. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0306

8 059,00 EUR celková

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Dlhá

18. 8. 2020

Zmluva o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave

08032011

40,00 EUR jednotková

Združenie na ochranu zvierat

Obec Dlhá

10. 8. 2020

ZMLUVA na rok 2020 o poskytovani audítorských služieb

2020/004

600,00 EUR celková

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dlhá

10. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 27/CKF/2020

27/CKF/2020

2 000,00 EUR celková

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

10. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 02/CKF/2020

02/CKF/2020

1 620,00 EUR celková

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dlhá

3. 6. 2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

2020/003

0,00 EUR celková

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Obec Dlhá

4. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Dlhá_01

780,00 EUR jednotková

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Dlhá

15. 4. 2020

zmluva o dielo

2020/002

180,00 EUR celková

effective energy s.r.o. Nitra

Obec Dlhá

9. 4. 2020

Zmluva o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3200907

3 000,00 EUR celková

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhá

8. 4. 2020

Kúpna zmluva

2020/001

1 100,00 EUR celková

Ing. Jozef Minarovič

Obec Dlhá

28. 3. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121970362

0,00 EUR celková

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dlhá

27. 3. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9600299375

0,00 EUR celková

SPP, a.s.

Obec Dlhá

18. 12. 2019

Dodatok k zmluve č. S07T700005 o zvoze a skládkovaní odpadu

S07T700005

0,00 EUR celková

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

2. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ

PMS/19/07/0216

12,00 EUR celková

Periskop s.r.o.

Obec Dlhá

19. 8. 2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

2019/004

11,74 EUR jednotková

Lindstrom, s.r.o.

Obec Dlhá

1. 7. 2019

Inzertná zmluva

541190048

126,00 EUR celková

REGIONPRESS s.r.o.

Obec Dlhá

20. 6. 2019

Zmluva na rok 2019

2019/005

500,00 EUR celková

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dlhá

28. 5. 2019

Licenčná zmluva

2019/003

180,00 EUR celková

eSYST, s.r.o.

Obec Dlhá

11. 4. 2019

Zmluva o bežnom účte

2019/002

0,00 EUR celková

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dlhá

10. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39 149

3 000,00 EUR celková

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dlhá

7. 3. 2019

ZMLUVA O DIELO

O/11/2019

0,00 EUR jednotková

METAL SERVIS Recycling s. r. o.

Obec Dlhá

5. 3. 2019

Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu KO

ZSE2311201810

0,00 EUR celková

ENVI-PAK a.s.

Obec Dlhá

5. 2. 2019

ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

2019/001

788,40 EUR celková

WEBY GROUP, s.r.o.

Obec Dlhá

30. 1. 2019

DODATOK K ZMLUVE č.. SOTTTOOOO5 o zvoze a skládkovaní odpadu

SOTTTOOOO5

0,00 EUR jednotková

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dlhá

2. 1. 2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.2124/2019

2124/2019

282,24 EUR celková

Poľnohospodárske družstvo Košolná - Dlhá so sídlom v Košolnej

Obec Dlhá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka