Menu
ObecDlhá
Obec Dlhá

Oznámenie - zmena výšky a spôsobu platenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení od 01.09.2022

Oznámenie - zmena výšky a spôsobu platenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení od 01.09.2022 1

Obec Dlhá oznamuje, že od 01.09.2022 sa mení výška a spôsob platenia príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskej jedálni.

Obec Dlhá prijala s účinnosťou od 01.09.2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materskej škole a školskej jedálni.

Výška príspevku a spôsobu platenia sa upravuje nasledovne:

  • za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov na jedno dieťa sumou 15,00 EUR mesačne.
  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 2 ods. (1) tohto VZN sa na jedno dieťa do 3 rokov veku zvýši o 40 % / o 6,00 EUR.

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza jeho zákonný zástupca do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN SK71 5600 0000 0063 9382 2001.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN SK35 5600 0000 0063 9382 4007.

Od 01.09.2022 je tak možné za pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie uhradiť výlučne bezhotovostným prevodom na vyššie uvedené účty.

Ďakujeme za pochopenie.    

VZN č. 33_2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení.pdf (1.19 MB)

Dátum vloženia: 19. 8. 2022 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2022 11:56
Autor: I N
Kostol sv. Margity
národná kultúrna pamiatka