Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

 

Vec: Obec Chlebnice, IČO 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, 027 55 Dlhá nad Oravou - návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ' Miestna komunikácia – lokalita Bahrovo '

ROZHODNUTIE

      

Obec Dlhá nad Oravou, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  rozhodlo  podľa §§ 39,  39a a 140 stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o umiestnenie stavby  takto:

navrhovateľovi: Obec Chlebnice, so sídlom Chlebnice č.186, 027 55 Dlhá nad Oravou,

              vydáva

              ú z e m n é   r o z h o d n u t i e

                    o umiestnení stavby:   'Miestna komunikácia – lokalita Bahrovo'

na pozemkoch:   parc. C-KN č.  2640/6, 2640/27, 2640/38, 2679/15, 2679/17, 4130/1, 4130/2 v kat. území Chlebnice

 

tak ako je to zakreslené v situačných výkresoch, ktoré sú prílohou tohto rozhodnutia.

Situácia na katastrálnom podklade SKMBT_C224e17102412300.pdf SKMBT_C224e17102412300.pdf (297.6 kB)

 
 

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

  • Pondelok92graphic-icon
  • Utorok9-1graphic-icon
  • Streda133graphic-icon

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka